Lesreglement Senioren

Seizoen 2020-2021

Dit lesreglement is geldig van April 2020 tot April 2021.

Deelnemers aan de trainingen dienen lid te zijn van de tennisvereniging.

 

1    EEN LESUUR  duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd          

 

2    FLEXIBEL TRAINEN

Een lesprogramma is voor onbepaalde tijd tenzij anders afgesproken met de tennisleraar. Er wordt tijdens het gehele jaar les gegeven behalve tijdens de basisschool vakanties en/of feestdagen. De groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 8 spelers. Voor aanvang van de teamtraining wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één of meerdere spelers zijn er twee opties waar tijdens de training voor kan worden gekozen.

Optie 1: Er wordt een uur les gegeven en de kosten worden verdeeld over de aanwezige cursisten (standaard optie)

Optie 2: De lestijd wordt ingekort zodat de originele kosten blijven behouden.

Tijdens het inspelen bij aanvang van de tennistraining wordt bepaald voor welke optie wordt gekozen. Mocht de cursist een invaller kunnen regelen van vergelijkbaar niveau dan wordt dit van harte aanbevolen, maar is niet verplicht. Bij regelmatige uitval van een cursist kan er worden besloten om met een vaste invaller te werken. Iedere week wordt er een presentielijst bij gehouden en facturering geschiedt altijd volgens de daadwerkelijk afgenomen aantal lesuren. 

 

3    LESTIJDEN

De doelstelling is altijd om de lestijden gedurende de lesperiode gelijk te houden. Aangezien er op flexibele basis wordt les gegeven kan het voorkomen dat tijdens een lesperiode de lestijd een uur wordt vervroegd of verlaat of naar een andere dag wordt verplaatst. Dit gebeurd altijd met goedkeuring van de complete lesgroep.

 

4    VERZUIM  LERAAR

Wanneer een leraar onverhoopt niet kan lesgeven, stelt hij via Whatsapp de complete lesgroep op de hoogte. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

 

5    VERZUIM  CURSIST

Niet verschijnen zonder afmelding bij een les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige afmelding van één persoon worden geen kosten berekend. Afmelden kan tot op de dag zelf tot 14:00 uur voor trainingen die starten na 18:00 uur.

Bij meerdere afmeldingen wordt de lestijd naar rato aangepast of worden de kosten verdeeld over de aanwezige cursisten.Bij groepstraining zal worden gekeken of deze in een andere groep kan worden ingehaald, eventueel bij een andere vereniging aangesloten bij Drive Sport. De tennislessen mogen bij al onze aangesloten verenigingen onder dezelfde voorwaarden worden gevolgd. Afmelden kan via telefoonnummer: 0653585327

 

6    KOSTEN

Bij een groep van 4 personen bedraagt deze 50,00€. Per persoon 12,50€

Bij een groep van 5 personen bedraagt deze 51,75€. Per persoon 10,35€

Bij een groep van 6 personen bedraagt deze 52,50€. Per persoon 8,75€

Bij een groep van 7 personen bedraagt deze 54,25€. Per persoon 7,75€

Bij een groep van 8 personen bedraagt deze 56,00€. Per persoon 7€

Commissieleden ontvangen 10% korting op de factuur. Vermeld bij het aanmeldingsformulier welke taak u vervuld. 

Tijdens de basisschoolvakanties (Voorjaar- Mei- Zomer- Herfst en Kerstvakantie) worden de facturen opgemaakt en verstuurd per e-mail. Bij een aanwezigheid van vijf lessen of minder kan de factuurperiode worden uitgesteld. Tijdens de eerste lesweek na de vakantieperiode bestaat de mogelijkheid om de presentie te controleren bij onze trainers tijdens de tennisles op de baan. Eventuele vragen of het niet hebben ontvangen van de factuur per mail kan dan ook besproken en opgelost worden. 

Wij hanteren een standaard minimum lestarief voor alle cursisten. Dit betekend dat er standaard minimaal één les per maand wordt gefactureerd bij een maand waarvan er minimaal 3 lesweken is gegeven door onze trainers. Bij doorgang van twee lessen of minder vervalt deze regel. 

 

7    TRAINING

Voor het complete trainingsaanbod en alle overige informatie verwijzen wij u graag naar de website van uw eigen vereniging. Daar staat onze volledige lesaanbod op vermeld. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met;Sven Boers op 06-53585327 of door te mailen naar [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 524 563 339

T.V. Gramsbergen

Hoge Holt 9
7783 BH Gramsbergen